Liturgie 30 december 2018

Liturgie morgendienst  9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Voorzang Psalm 98: 1,2

Persoonlijk gebed 

Votum en groet

Zingen: Psalm 96: 1,2,4

Lezen van Gods wet en samenvatting

Zingen: Psalm 119: 73

Schriftlezing: Lukas 2: 21-38

Gebed

Zingen: Psalm 118: 13,14

Verkondiging

Zingen:  Lofzang van Simeon 1,2

Dankgebed

Collecten

Zingen: Psalm 72: 10,11

Zegen

Middagdienst

Liturgie middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Voorzang psalm 42: 1,2

Stil gebed

Votum en Groet

zingen Psalm 8: 1,2,4

Schriftlezing: Jeremia 31: 15-17 en Mattheüs 2: 16-18

zingen Psalm 130: 1

Geloofsbelijdenis

Gebed

zingen Psalm 119: 13,14

Verkondiging

Zingen Psalm 30: 1,4,8

Dankgebed

Collecte

zingen Psalm 84: 3

Zegen 0