Liturgie

Zondag 17 maart 2019 Drogeham

Liturgie morgendienst  9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Voorzang Psalm 92: 1, 2

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 2, 6

Lezen van Gods wet en samenvatting

Zingen: Psalm 130: 2

Schriftlezing: Lukas 13: 22-35

Gebed

Zingen: Psalm 12: 1, 3, 5

Verkondiging

Zingen: Psalm 46: 1, 6

Dankgebed

Collecten

Zingen: Psalm 150: 3

Zegen

Middagdienst

Liturgie middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Voorzang Psalm 61: 3, 7

Stil gebed

Votum en Groet

zingen Psalm 108: 1, 2

Schriftlezing: 1 Korinthe 11: 17-34

zingen Psalm 77: 8

Geloofsbelijdenis

Gebed

zingen Psalm 115: 1, 2

Verkondiging Zondag 30 HC

Zingen Psalm 146: 3, 8

Dankgebed

Collecte

zingen Psalm 56: 5

Zegen