Liturgie

Vrijdag 19 april 2019 Drogeham
Liturgie Goede Vrijdag: 19:30 uur
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Lam Gods, dat zo onschuldig (op toonhoogte 101: 1,2,3,4)
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 69: 4,9
Schriftlezing: Markus 15: 21-41
Zingen Psalm 77: 6
Geloofsbelijdenis Artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 22: 4,9
Verkondiging
Zingen Psalm 136: 22,23,24,26
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 84: 6
Zegen